Hundinstruktörsutbildning

Någonting vi ser som helt centralt för en framgångsrik hundinstruktör är att kunna förmedla färdigheter till en annan person. En styrka hos dig som hundinstruktör är förmågan att motivera andra människor. Vi lägger vikt vid  verktyg och kunskap inom kommunikation och gruppsykologi. Allt för att du ska kunna hitta din egen roll som instruktör, kunna ge och ta feedback samt förstå olika typer av människor.  Den praktiska delen av utbildningen bygger på att du får träna olika typer av hundar utifrån bland annat unika övningar vi tagit fram.

Du blir som Diplomerad hundinstruktör behörig att hålla både valpkurs, vardagslydnadskurs, aktiveringskurs samt hundmöteskurs. 

En stor del av ditt framtida arbete som Hundinstruktör kommer gälla vad vi kallar för oönskade beteenden. Därför kommer du få en mängd olika strategier för att bemöta hundägare och hund.

Innehållet i vår Hundinstruktörsutbildning består av en gedigen kunskap om olika hundtyper och de varierande förutsättningar du kommer möta på kurser och privatlektioner. En mängd kreativa övningar vi själva tagit fram är också en av delarna. Det förser dig med en möjlighet att anpassa kursupplägg vilket vi anser är en kvalitetsstämpel. Du får lära dig om byggandet av ditt varumärke, marknadsföring genom sociala medier och annan viktig information som dagens hundföretagande kräver. 

Varför gå just vår utbildning?

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill få det senaste inom hundträning men också viktiga kunskaper för att kunna stå på egna ben som instruktör. Vi har instruktörer med lång och unik erfarenhet i branschen då de har arbetat fram egna koncept på kurser parallellt med arbete som beteendeutredare. Genom att ha jobbat kontinuerligt med kurser och beteendeutredningar i 15 års tid har vi en känsla för vad som efterfrågas hos hundägare just nu.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att läsa till instruktör, men har svårt att boka upp dig till särskilda datum. Vår utbildning präglas av både praktik, diskussion och reflektion. Efter avklarad utbildning kommer du att ha en bra grund att stå på samt även ha möjlighet till vidare studier inom exempelvis beteendeproblem. Vi lärare finns som stöd-och kontaktpersoner under hela utbildningen.

Vår målbild 

Vi vill utbilda riktigt bra instruktörer som är redo att möta de behov kunder har idag.

Vi gillar att vara lärare! För oss är yrkesutbildningar inte någonting vid sidan av övrig verksamhet. Oavsett var du befinner dig idag är vi engagerade i att ta dig till nästa kunskapsnivå. Tack vare att utbildningen sker online finns det goda möjligheter att stötta dig på just den nivå du befinner dig på. För de områden där vi inte har specialistkunskap har vi samarbeten med de som utför yrket dagligen. I avsnittet om friskvård tar vi till exempel hjälp av en erfaren canineopat.

Vårt mål är att du, efter avslutad utbildning, ska kunna hålla kurser och även privatkurser. Du ska kunna bemöta och hjälpa hundägare vars hundar har oönskade beteenden - med andra ord mildare former av beteendeproblem såsom koppelträning, inkallning och besökssituationer.  

Förkunskaper & förutsättningar för yrket

Utbildningen riktar sig till dig som vill hålla kurser och privatlektioner för hundägare. Ifall du endast vill lära dig mer om hundars beteende utan att för den sakens skull arbeta med det rekommenderar vi utbildningen Hundvetare.

Hundintresse är det primära för en framgångsrik hundinstruktör. Yrket förutsätter därtill ett stort intresse för att sprida kunskap om hund genom att instruera människor. Som hundinstruktör är ett av målen att hundägaren efter genomgången kurs ska uppleva att relationen till deras hund har förbättrats.

Du behöver ha tillgång till någon form av modernt elektroniskt hjälpmedel: dator, smart telefon eller surfplatta. När du ska spela in videoklipp fungerar det bra att göra det med mobilkamera. Böcker och eventuellt annat material bekostas av eleven själv. 

Kurslitteraturen består av mestadels svenskspråkiga, men även engelskspråkiga, böcker. Vi tycker att det är viktigt att tillhandahålla modern litteratur. Både för att ni ska ha en bra förkunskap in i senaste forskningen och för att kunskapen ska vara uppdaterad för dagens hundsamhälle.

Upplägg

 • Praktisk heldag arrangeras två gånger om året, sommar och vinter. Du kan delta i obegränsat antal. Du behöver delta i två tillfällen för att ta ut din examen. 
 • Litteratur med tillhörande inlämningsuppgifter. 
 • Artiklar skrivna av oss med tillhörande relevanta videoklipp. 
 • Inlämningsuppgifter som uppmanar till reflektion och resonemang. 
 • Inspelade föreläsningar.
 • Videoklipp från träning av andra ekipage.
 • Videoklipp från träning av egen hund.
 • Videoklipp från projektkurs. Videoinspelade övningar från den projektkurs i vardagslydnad som du håller.  


Examination

För oss är det viktigt att examinationen bedömer det som den ämnar att bedöma: dina färdigheter som hundinstruktör i det sammanhang du kommer arbeta. Ett tillstånd av utmaning utesluter inte att du ska känna dig trygg. Därför trycker vi på deltagande i praktiska uppgifter och förmåga till resonemang till olika utmaningar du kommer stöta på. Din examination och certifiering består av att du deltar i undervisningen och får godkänt på både praktiska och teoretiska inlämningsuppgifter. I slutet av utbildningen önskar vi att du sänder videofilmer av dig själv från olika delar av när du håller en kurs för hundägare du inte känner sedan innan. 

Utbildningsinnehåll

 • 1

  Välkommen till hundinstruktörsutbildningen

  • Kursinformation

  • Lärare

  • Litteraturlista

 • 2

  Etologi och berikning

  • Etologi och hundens utvecklingsfaser - Intro

  • Föreläsning - Etologi

  • Uppgift 1. Etologi

  • Uppgift 2. Etologi

  • Uppgift 3. Etologi

  • Föreläsning - Hundens utvecklingsfaser

  • Uppgift 1. Hundens utvecklingsfaser

  • Uppgift 2. Hundens utvecklingsfaser

  • Uppgift 3. Hundens utvecklingsfaser

  • Litteraturuppgift 1. Etologi

  • Litteraturuppgift 2. Etologi

  • Berikning - intro

  • Föreläsning - Berikning

  • Uppgift 1. Berikning

  • Uppgift 2. Berikning

  • Uppgift 3. Berikning

  • Uppgift 4. Berikning

  • Uppgift 5. Berikning

  • Uppgift 6. Berikning

 • 3

  Inlärningsteori och klickerträning

  • Inlärningsteori - intro

  • Föreläsning: Inlärning

  • Vad blir hunden bättre på?

  • Uppgift 1. Inlärningsteori

  • Uppgift 2. Inlärningsteori

  • Uppgift 3. Inlärningsteori

  • Uppgift 4. Inlärningsteori

  • Uppgift 5. Inlärningsteori

  • Uppgift 6. Inlärningsteori

  • Uppgift 7. Inlärningsteori

  • Klickerträning - intro

  • Litteraturuppgift 3.

  • Föreläsning - Klickerträning

  • Uppgift 1. Klickerträning

  • Uppgift 2. Klickerträning

  • Uppgift 3. Klickerträning

  • Uppgift 4. Klickerträning

  • Praktisk uppgift 1. Klickerträning

  • Praktisk uppgift 2. Klickerträning

  • Praktisk uppgift 3. Klickerträning

  • Länktips

 • 4

  I hundens huvud

  • Föreläsning: Hundars samspel

  • Uppgift 1. Hundars samspel

  • Uppgift 2. Hundars samspel

  • Uppgift 3. Hundars samspel

  • Raskunskap - intro

  • Introduktion, boskapsvaktande hundar och brukshundar

  • Polarhundar, vinthundar, tempelhundar och urhundar

  • Terriers, bull-och muskelhundar och vallhundar

  • Fågelhundar (ställande, stötande och vattenapporterande) och drivande jakthundar

  • Vattenhundar, gårdshundar, familjehundar och blandraser

  • Rescue, wolf dogs, varghybrider och att välja ras

  • Uppgift 1. Raskunskap

  • Uppgift 2. Raskunskap

  • Uppgift 3. Raskunskap

  • Uppgift 4. Raskunskap

  • Uppgift 5. Raskunskap

  • Artikel: Hundens mentalitet

  • BPH: Beteende och personlighetsbeskrivning hund

  • Mentalbeskrivning hund (MH)

  • Mentalbeskrivning valp (MV)

  • Litteraturuppgift 4

  • Litteraturuppgift 5

  • Litteraturuppgift 6

  • Uppgift 1

  • Uppgift 2

  • Uppgift 3

  • Uppgift 4

  • Uppgift 5

  • Uppgift 6

  • Uppgift 7

  • Uppgift 8

  • Fotouppgift 1. Hundens språk

  • Fotouppgift 2. Hundens språk

  • Fotouppgift 3. Hundens språk

  • Videouppgift. Hundens språk

 • 5

  Rädsla, stress, aggression och oönskade beteenden

  • Föreläsning: Rädsla

  • Föreläsning: Stress

  • Föreläsning: Aggression

  • Artikel: Tekniker och metoder

  • Uppgift 1. Rädsla, stress och aggression

  • Uppgift 2. Rädsla, stress och aggression

  • Uppgift 3. Rädsla, stress och aggression

  • Uppgift 4. Rädsla, stress och aggression

  • Uppgift 5. Rädsla, stress och aggression

  • Föreläsning: Oönskade beteenden

  • Uppgift 1. Oönskade beteenden

  • Uppgift 2. Oönskade beteenden

  • Uppgift 3. Oönskade beteenden

  • Uppgift 4. Oönskade beteenden

  • Uppgift 5. Oönskade beteenden

  • Litteraturuppgift 7

  • Artikel: Separationsångest

  • Artikel: Frivillig hantering

  • Videoklipp: Frivillig hantering

 • 6

  Övningar: Rädsla, stress, aggression och oönskade beteenden

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Övning 4

 • 7

  Belöningsutveckling

  • Föreläsning: Belöningsutveckling

  • Artikel: Motivation

  • Uppgift 1. Belöningsutveckling

  • Uppgift 2. Belöningsutveckling

  • Uppgift 3. Belöningsutveckling

  • Uppgift 4. Belöningsutveckling

  • Uppgift 5. Belöningsutveckling

  • Praktisk uppgift 1. Belöningsutveckling

  • Praktisk uppgift 2. Belöningsutveckling

 • 8

  Övningar: Belöningsutveckling

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Praktisk uppgift 1. Belöningsutveckling.

 • 9

  Hundens behov

  • Aktivering och arbete

  • Hobbies för hund att lära ut på kurs eller privatkurs

  • Föreläsning: Livet med valp och unghund

  • Uppgift 1. Aktivering och arbete

  • Uppgift 2. Aktivering och arbete

  • Uppgift 3. Aktivering och arbete

 • 10

  Den fysiska hunden

  • Artikel: Friskvård och kost

  • Uppgift 1. Friskvård och kost

  • Artikel: Anatomi

  • Litteraturuppgift 7

  • Artikel: Massage

  • Videoklipp: Massage

  • Videoklipp: Balansträning

  • Uppgift 1. Massage

  • Föreläsning: Kreativa promenader och kroppskontroll

  • Artikel: Balansträning och Dog Parkour

  • Artikel: Stationsträning

  • Uppgift 1. Kreativa promenader och kroppskontroll

  • Uppgift 2. Kreativa promenader och kroppskontroll

  • Uppgift 3. Kreativa promenader och kroppskontroll

  • Uppgift 4. Kreativa promenader och kroppskontroll

  • Uppgift 5. Kreativa promenader och kroppskontroll

 • 11

  Träna hund

  • Introduktion: Träna hund

  • Litteraturuppgift 8

  • Litteraturuppgift 9

  • Föreläsning: Kreativ vardagslydnad

  • Uppgift 1. Kreativ vardagslydnad

  • Uppgift 2. Kreativ vardagslydnad

  • Uppgift 3. Kreativ vardagslydnad

  • Uppgift 4. Kreativ vardagslydnad

  • Uppgift 5. Kreativ vardagslydnad

  • Föreläsning: Kreativ valpträning

  • Uppgift 1. Kreativ valpträning

  • Uppgift 2. Kreativ valpträning

  • Uppgift 3. Kreativ valpträning

  • Uppgift 4. Kreativ valpträning

  • Uppgift 5. Kreativ valpträning

 • 12

  Övningar: Träna hund!

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Övning 4

  • Övning 5

 • 13

  Yrke: Hundinstruktör

  • Artikel: Pedagogik: att lära ut hundträning

  • Uppgift 1. Pedagogik

  • Uppgift 2. Pedagogik

  • Uppgift 3. Pedagogik

  • Föreläsning: Starta egen hundverksamhet

  • Uppgift 1. Starta egen hundverksamhet

  • Uppgift 2. Starta egen hundverksamhet

  • Uppgift 3. Starta egen hundverksamhet

  • Uppgift 4. Starta egen hundverksamhet

  • Uppgift 5. Starta egen hundverksamhet

  • Föreläsning: Driva egen hundverksamhet

  • Uppgift 1. Driva egen hundverksamhet

  • Uppgift 2. Driva egen hundverksamhet

  • Uppgift 3. Driva egen hundverksamhet

  • Uppgift 4. Driva egen hundverksamhet

  • Uppgift 5. Driva egen hundverksamhet

  • Artikel: Kursbygge: Vardagslydnad och valpkurs

  • Föreläsning: Kommunikation - Bemöta olika typer av människor

  • Uppgift 1. Kommunikation

  • Uppgift 2. Kommunikation

  • Uppgift 3. Kommunikation

  • Uppgift 4. Kommunikation

  • Uppgift 5. Kommunikation

  • Artikel: Personlig utveckling och karriär

 • 14

  Hundmötesproblematik

  • Artikel: Hundmötesproblematik

  • Föreläsning: Hundmötesproblematik

  • Uppgift 1. Hundmötesproblematik

  • Uppgift 2. Hundmötesproblematik

  • Uppgift 3. Hundmötesproblematik

  • Uppgift 4. Hundmötesproblematik

  • Uppgift 5. Hundmötesproblematik

  • Videouppgift 1. Hundmötesproblematik

  • Videouppgift 2. Hundmötesproblematik

  • Videouppgift 3. Hundmötesproblematik

  • Praktisk uppgift. Hundmötesproblematik

  • Artikel: Kursbygge - Hundmöteskurs

 • 15

  Övningar: Hundmötesproblematik

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

 • 16

  Examination

  • Kursplanering: Vardagslydnad

  • Kursplanering: Hundmöteskurs

  • Praktisk: Videoinspelad kurs

  • Praktisk: Videoinspelad hundmötesträning

  • Min personliga utveckling som hundinstruktör

  • Min karriär som hundinstruktör

Pris

16 995:- Du har tillgång till utbildningen i 24 månader efter ditt köp.

Betalningsalternativ

Du väljer själv hur du vill betala

 • 16 995,00 kr

  Engångsbetalning

  Köp
 • 24 x 709,00 kr

  Delbetalning 24 månader

  Köp
 • 12 x 1 417,00 kr

  Delbetalning 12 månader

  Köp
 • 6 x 2 833,00 kr

  Delbetalning 6 månader

  Köp

Lärare

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Anna Lindquist

Hundinstruktör, Beteendeutredare, Personspår- och Barmarksinstruktör

Mitt namn är Anna Lindquist. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär och mötet med andra erfarenheter som lärarjobbet innebär. Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter - både hos hundar och hos hundägare. Kombinationen av coachning av människor och analys av hundars beteende är det jag tycker är särskilt roligt i mitt jobb som beteendeutredare och lärare. Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Ett viktigt steg på den vägen var att tillsammans med Marja Seidemo ta fram utbildningen Beteendeutredare.

Ninja Claesson

Hundinstruktör

I hundträning är mitt allra största intresse olika typer av sök- och spårträning. Jag älskar att nörda ner mig i detaljer i framförallt sök, bygga kluriga och kreativa uppgifter och se hur hunden tar sig an de utmaningarna. Det är verkligen så häftigt att se hundarna "in action" och se de olika strategierna de tar till för att lösa sin uppgift. Jag tycker även det är väldigt spännande att hjälpa andra hundägare med vardagsbalansen. Helt enkelt att få till en bra vardag där både människa och hund är nöjda, glada och trivs i varandras sällskap.

Extern föreläsare

Fanny Plato

HR-specialist/Beteendevetare

Jag heter Fanny Plato och har en kandidatexamen i psykologi och flertalet kurser inom ledarskap, arbetsmiljö och kommunikation. För närvarande arbetar jag som HR-specialist och är expert inom arbetsmiljö och hälsa, organisationskultur, kommunikation och ledarskapsfrågor. Jag arbetar mycket med att leda grupper och workshops, utveckla ledarskapet och coacha medarbetare och chefer. Min drivkraft ligger i att skapa hållbara arbetsplatser med ett fokus på inkludering, dialog och att utveckla engagerade medarbetare och ledare. Mig möter du i föreläsningen som gäller bemötande och kommunikation.

Varför du ska välja oss

 • Individuell feedback

  Vi erbjuder onlinekurser/yrkesutbildningar av lärare med pedagogisk bakgrund som vill utveckla din kunskap. Hos oss får du genomtänkt feedback med tät återkoppling.

 • Vetenskapligt förankrat

  Allt vårt material är förankrat i både modern forskning och gedigen erfarenhet som ständigt byggs på. Detta, i kombination med att vi brinner för att coacha och inspirera, hjälper dig till att ta klivet till en ny kunskapsnivå.

 • Se sammanhang

  Våra utbildningar och kurser hänger ihop för att du ska få en känsla av sammanhang. På så vis känner du dig hemma med konceptet och kan enkelt gå vidare från en kurs eller en utbildning till en annan.