Hundinstruktörsutbildning

Någonting vi ser som helt centralt för en framgångsrik hundinstruktör är att kunna förmedla färdigheter till en annan person. En styrka hos dig som hundinstruktör är förmågan att motivera andra människor. Vi lägger vikt vid verktyg och kunskap inom kommunikation och gruppsykologi i vår hundinstruktörsutbildning. Allt för att du ska kunna hitta din egen roll som hundinstruktör, kunna ge och ta feedback samt förstå olika typer av människor.  Den praktiska delen av hundinstruktörsutbildningen bygger på att du får träna olika typer av hundar utifrån bland annat unika övningar vi tagit fram.

Du blir som diplomerad hundinstruktör hos oss är behörig att hålla både valpkurs, vardagslydnadskurs, aktiveringskurs samt hundmöteskurs.

En stor del av ditt framtida arbete som hundinstruktör kommer gälla vad vi kallar för oönskade beteenden. Därför kommer du få en mängd olika strategier för att bemöta hundägare och hund.

Innehållet i vår hundinstruktörsutbildning består av en gedigen kunskap om olika hundtyper och de varierande förutsättningar du kommer möta på kurser och privatlektioner. En mängd kreativa övningar vi själva tagit fram är också en av delarna. Det förser dig med en möjlighet att anpassa kursupplägg vilket vi anser är en kvalitetsstämpel. Du får lära dig om byggandet av ditt varumärke, starta och driva eget hundföretag, marknadsföring genom sociala medier och annan viktig information som dagens hundföretagande kräver.

Varför gå just vår hundinstruktörsutbildning?

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill få det senaste inom hundträning men också viktiga kunskaper för att kunna stå på egna ben som hundinstruktör. Vi har instruktörer med lång och unik erfarenhet i branschen då de har arbetat fram egna koncept på kurser parallellt med arbete som beteendeutredare. Genom att ha jobbat kontinuerligt med kurser och beteendeutredningar i 15 års tid har vi en känsla för vad som efterfrågas hos hundägare just nu. Vi som arbetar med den här utbildningen delar med oss av vår erfarenhet inom både beteendeproblem, kroppskontroll/balansträning, nosarbete och barmarksdrag.

Hundinstruktörsutbildningen passar dig som är intresserad av att läsa till hundinstruktör, men har svårt att boka upp dig till särskilda datum. Vår utbildning präglas av både praktik, diskussion och reflektion. Efter avklarad utbildning kommer du att ha en bra grund att stå på samt även ha möjlighet till vidare studier inom exempelvis beteendeproblem. Vi lärare finns som stöd-och kontaktpersoner under hela utbildningen.

Vår målbild 

Vi vill utbilda riktigt bra instruktörer som är redo att möta de behov kunder har idag.

Vi gillar att vara lärare! För oss är yrkesutbildningar inte någonting vid sidan av övrig verksamhet. Oavsett var du befinner dig idag är vi engagerade i att ta dig till nästa kunskapsnivå. Tack vare att utbildningen sker online finns det goda möjligheter att stötta dig på just den nivå du befinner dig på. För de områden där vi inte har specialistkunskap har vi samarbeten med de som utför yrket dagligen. I avsnittet om friskvård tar vi till exempel hjälp av en erfaren canineopat.

Vårt mål är att du, efter avslutad utbildning, ska kunna hålla kurser och även privatkurser. Du ska kunna bemöta och hjälpa hundägare vars hundar har oönskade beteenden - med andra ord mildare former av beteendeproblem såsom koppelträning, inkallning och besökssituationer.  

Förkunskaper & förutsättningar för yrket

Hundinstruktörutbildningen riktar sig till dig som vill hålla kurser och privatlektioner för hundägare. Ifall du endast vill lära dig mer om hundars beteende utan att för den sakens skull arbeta med det rekommenderar vi utbildningen Hundvetare.

Hundintresse är det primära för en framgångsrik hundinstruktör. Yrket förutsätter därtill ett stort intresse för att sprida kunskap om hund genom att instruera människor. Som hundinstruktör är ett av målen att hundägaren efter genomgången kurs ska uppleva att relationen till deras hund har förbättrats.

Du behöver ha tillgång till någon form av modernt elektroniskt hjälpmedel: dator, smart telefon eller surfplatta. Du behöver använda någon typ av ordbehandling som formaterar text: Word eller Google Docs är exempel på väl fungerande program. När du ska spela in videoklipp fungerar det bra att göra det med mobilkamera. Böcker och eventuellt annat material bekostas av eleven själv. 

Kurslitteraturen består av mestadels svenskspråkiga, men även engelskspråkiga, böcker. Vi tycker att det är viktigt att tillhandahålla modern litteratur. Både för att ni ska ha en bra förkunskap in i senaste forskningen och för att kunskapen ska vara uppdaterad för dagens hundsamhälle.

Upplägg

 • Heldag online arrangeras två gånger om året. Du kan delta i obegränsat antal. Du behöver delta i två tillfällen för att ta ut din examen. Se datum nedan.
 • Litteratur med tillhörande inlämningsuppgifter. 
 • Artiklar skrivna av oss med tillhörande relevanta videoklipp. 
 • Inlämningsuppgifter som uppmanar till reflektion och resonemang. 
 • Inspelade föreläsningar.
 • Videoklipp från träning av andra ekipage.
 • Videoklipp från träning av egen hund.
 • Videoklipp från projektkurs. Videoinspelade övningar från den projektkurs i vardagslydnad som du håller.


H-märkt

För att du, efter examen från den här utbildningen, ska kunna ansöka om att bli H-märkt hundinstruktör via Sveriges Hundföretagare behöver du  ta del av fyra dagar lärarledd undervisning på fysisk plats. Därför kan du som vill bli H-märkt hundinstruktör, köpa ett tillägg som innebär fyra dagar (baserat på två helger) undervisning i Göteborg. Kostnaden för tillägget är 2500 kronor inklusive moms/per helg. 

Heldagar hösten 2024

Du som är elev på utbildningen anmäler dig till heldagar genom att maila oss på [email protected] 

Online

Plats: Via Zoom lördag 23 november
Tid: 10-16 med paus för lunch och fika
Pris: Gratis
OSA senast fredag 22 november

I Göteborg tillsammans med blivande beteendeutredare

Alternativet för dig som önskar vara kvalificerade för H-märkning efter examen. Den här helgen deltar även våra beteendeutredare-elever.
För att kunna ansöka om H-märkning efter examen behöver du ha deltagit i två helger (fyra dagar) på fysisk plats.  Om du hinner ta examen innan hösten men ändå önskar kunna bli H-märkt - se nedan under Övrig info om H-märkning.

Plats: Hund i Centrum Hunddagis. Tagenevägen 34, Hisings Backa, Göteborg
Datum: Lördag 28 september - Söndag 29 september
Tid: 10-16 båda dagarna
Pris: 2500 kronor
Övrig info: Du kan ta med din hund ifall du önskar. Det finns plats i hunddagisets boxar. Vi bjuder på fika, men du tar med egen lunch.
OSA senast 28 augusti 2024

Examination

För oss är det viktigt att examinationen bedömer det som den ämnar att bedöma: dina färdigheter som hundinstruktör i det sammanhang du kommer arbeta. Ett tillstånd av utmaning utesluter inte att du ska känna dig trygg. Därför trycker vi på deltagande i praktiska uppgifter och förmåga till resonemang till olika utmaningar du kommer stöta på. Din examination och certifiering består av att du deltar i undervisningen och får godkänt på både praktiska och teoretiska inlämningsuppgifter. I slutet av utbildningen önskar vi att du sänder videofilmer av dig själv från olika delar av när du håller en kurs för hundägare du inte känner sedan innan. 

Utbildningsinnehåll

  1. Kursinformation

  2. Lärare

  3. Litteraturlista

  4. Facebookgrupp för er som läser till Hundinstruktör hos oss

  5. Vill du ha stöd i studierna?

  6. Heldagar

  7. Terminsuppstart

  8. Lathund för att skicka videoklipp

  9. Lathund vid teknikstrul

  1. Etologi och hundens utvecklingsfaser - Intro

  2. Föreläsning - Etologi

  3. Uppgift 1. Etologi

  4. Uppgift 2. Etologi

  5. Uppgift 3. Etologi

  6. Föreläsning - Hundens utvecklingsfaser

  7. Uppgift 1. Hundens utvecklingsfaser

  8. Uppgift 2. Hundens utvecklingsfaser

  9. Uppgift 3. Hundens utvecklingsfaser

  10. Litteraturuppgift 1. Etologi

  11. Litteraturuppgift 2. Etologi

  12. Berikning - intro

  13. Föreläsning - Berikning

  14. Uppgift 1. Berikning

  15. Uppgift 2. Berikning

  16. Uppgift 3. Berikning

  17. Uppgift 4. Berikning

  18. Uppgift 5. Berikning

  19. Uppgift 6. Berikning

  1. Inlärningsteori - intro

  2. Föreläsning: Inlärning

  3. Vad blir hunden bättre på?

  4. Uppgift 1. Inlärningsteori

  5. Uppgift 2. Inlärningsteori

  6. Uppgift 3. Inlärningsteori

  7. Uppgift 4. Inlärningsteori

  8. Uppgift 5. Inlärningsteori

  9. Uppgift 6. Inlärningsteori

  10. Uppgift 7. Inlärningsteori

  11. Klickerträning - intro

  12. Litteraturuppgift 3.

  13. Föreläsning - Klickerträning

  14. Uppgift 1. Klickerträning

  15. Uppgift 2. Klickerträning

  16. Uppgift 3. Klickerträning

  17. Uppgift 4. Klickerträning

  18. 2. Praktisk uppgift 1. Klickerträning

  19. 2. Praktisk uppgift 2. Klickerträning

  20. 2. Praktisk uppgift 3. Klickerträning

  1. Föreläsning: Hundars samspel

  2. Uppgift 1. Hundars samspel

  3. Uppgift 2. Hundars samspel

  4. Uppgift 3. Hundars samspel

  5. Raskunskap - intro

  6. Introduktion, boskapsvaktande hundar och brukshundar

  7. Polarhundar, vinthundar, tempelhundar och urhundar

  8. Terriers, bull-och muskelhundar och vallhundar

  9. Fågelhundar (ställande, stötande och vattenapporterande) och drivande jakthundar

  10. Vattenhundar, gårdshundar, familjehundar och blandraser

  11. Rescue, wolf dogs, varghybrider och att välja ras

  12. Uppgift 1. Raskunskap

  13. Uppgift 2. Raskunskap

  14. Uppgift 3. Raskunskap

  15. Uppgift 4. Raskunskap

  16. Uppgift 5. Raskunskap

  17. BPH: Beteende och personlighetsbeskrivning hund

  18. Mentalbeskrivning hund (MH)

  19. Mentalbeskrivning valp (MV)

  20. Artikel: Hundens mentalitet

  21. Artikel: Kastrering

  22. Uppgift 1. Kastrering

  23. Uppgift 2. Kastrering

  24. 3. Litteraturuppgift 4

  25. 3. Litteraturuppgift 5

  26. 3. Litteraturuppgift 6

  27. Hundens språk och signaler. Uppgift 1

  28. Hundens språk och signaler. Uppgift 2

  29. Hundens språk och signaler. Uppgift 3

  30. Hundens språk och signaler. Uppgift 4

  31. Hundens språk och signaler. Uppgift 5

  32. Hundens språk och signaler. Uppgift 6

  33. Hundens språk och signaler. Uppgift 7

  34. Hundens språk och signaler. Uppgift 8

  35. Fotouppgift 1. Hundens språk

  36. Fotouppgift 2. Hundens språk

  37. Fotouppgift 3. Hundens språk

  38. Videouppgift. Hundens språk

  1. Föreläsning: Introduktion till rädsla, stress och aggression

  2. Föreläsning: Rädsla

  3. Föreläsning: Stress

  4. Föreläsning: Aggression

  5. Artikel: Tekniker och metoder

  6. Uppgift 1. Rädsla, stress och aggression

  7. Uppgift 2. Rädsla, stress och aggression

  8. Uppgift 3. Rädsla, stress och aggression

  9. Uppgift 4. Rädsla, stress och aggression

  10. Uppgift 5. Rädsla, stress och aggression

  11. 4. Praktisk uppgift 1

  12. 4. Praktisk uppgift 2

  13. 4. Praktisk uppgift 3

  14. Föreläsning: Oönskade beteenden

  15. Uppgift 1. Oönskade beteenden

  16. Uppgift 2. Oönskade beteenden

  17. Uppgift 3. Oönskade beteenden

  18. Uppgift 4. Oönskade beteenden

  19. Uppgift 5. Oönskade beteenden

  20. Artikel: Separationsångest

  21. Artikel: Frivillig hantering

  22. Videoklipp: Frivillig hantering del 1

  23. Videoklipp: Frivillig hantering del 2

  24. 4. Litteraturuppgift 7

  1. 4.1 Övning 1

  2. 4.1 Övning 2

  3. 4.1 Övning 3

  4. 4.1. Praktisk uppgift 1

  5. 4. 1. Praktisk uppgift 2

  6. 4. 1. Praktisk uppgift 3

Hundinstruktörsutbildning

Betalningsalternativ

Du väljer själv hur du vill betala och har tillgång till utbildningen i 2 år från ditt köp.

 • 16 995,00 kr

  Engångsbetalning

  Köp nu
 • 3 x 5 665,00 kr

  Delbetalning 3 månader

  Köp nu
 • 12 x 1 417,00 kr

  Delbetalning 12 månader

  Köp nu
 • 6 x 2 833,00 kr

  Delbetalning 6 månader

  Köp nu

Lärare

Anna Lindquist

Beteendeutredare, hundinstruktör

Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. 2021 tog jag examen som gymnasielärare och har nytta av det i jobbet som yrkeslärare inom hund. Jag gillar verkligen att ge dig, som elev, en förståelse för hur saker hänger samman, stötta dig igenom utmaningar och hjälpa dig att gå i mål: att jobba med hund!

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Ninja Claesson

Hundinstruktör, beteendeutredare

Inom hundträning är mitt största intresse olika former av sökträning/nosarbete - något jag gärna hjälper och guidar andra människor i. Just nosarbete är särskilt intressant just för att det är något alla kan utföra, enkelt att bygga utmaningar och utvecklar färdigheter hunden har stor nytta av i livet i stort.

Utöver det är jag även intresserad av att hjälpa andra människor att strukturera sin vardag och få till en hållbar balans. Balansen i vardagen/hundträningen är trots allt en av de viktigaste grundstenarna och en förutsättning för att kunna ha roligt tillsammans.

Extern föreläsare

Izabell Holmström

Certifierad canineopat

Hundar har alltid varit min stora passion och utöver den fysiska aspekten brinner jag för att nörda ner mig i hundars beteenden. Att på olika vis få hjälpa en hund är ett privilegium och att komma på kreativa sätt för att möta varje individs behov utifrån dennes förutsättningar är någonting som jag brinner lite extra för. Jag anser att ju mer kunskap och förståelse vi besitter desto bättre kan vi möta och förstå våra hundars behov, därför älskar jag att inom mitt kunskapsområde kunna hjälpa hundägare att utvecklas - både enskilt och tillsammans med sina hundar.

Varför du ska välja oss

 • Individuell feedback

  Vi erbjuder yrkesutbildningar framtagna av lärare med pedagogisk bakgrund som vill utveckla din kunskap. Hos oss får du genomtänkt feedback med tät återkoppling.

 • Vetenskapligt förankrat

  Allt vårt material är förankrat i både modern forskning och gedigen erfarenhet som ständigt byggs på. Detta, i kombination med att vi brinner för att coacha och inspirera, hjälper dig till att ta klivet till en ny kunskapsnivå.

 • Se sammanhang

  Våra utbildningar och kurser hänger ihop för att du ska få en känsla av sammanhang. På så vis känner du dig hemma med konceptet och kan enkelt vidareutbilda dig eller bygga vidare din kunskap genom att gå kurs hos oss.

Såhär tycker de som går utbildningen

“Jag uppskattar den otroligt bra och detaljrika feedbacken jag har fått på inlämningsuppgifterna. Så otroligt lärorikt och värdefullt och kul att få lite tips på externa källor!”

Emelie Sender