Beteendeutredare/Hundpsykolog

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är hundinstruktör (eller har likvärdig erfarenhet) en gedigen grund för att utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv arbeta med hunden och dess människa. Som beteendeutredare arbetar du med att hitta orsaken till hundens beteendeproblem och sedan utarbeta en analys och ett åtgärdsprogram utefter hunden och människans förutsättningar.

Du får lära dig att se vad som ligger bakom även komplicerade typer av problematik såsom hundar som biter, hundar som slåss, aggressivt beteende gentemot andra hundar, svåra ljud- och miljörädslor, separationsångest och hanteringsproblematik som begränsar vardagen för både hund och ägare. Vi bygger på dina förkunskaper om oönskade beteenden och jobbar mycket med analys av fallbeskrivningar.

Du får verktyg att hantera svåra situationer med kunder, skapa en gedigen utredning bestående av bakgrund, analys och åtgärdsprogram. Du kommer utmanas i att hitta din egna roll som beteendeutredare, för att du ska känna dig inspirerad att ta dig an din nya yrkesroll där du möter och coachar hundägare. 

Så tänker vi

Vi har tillsammans över 20 års erfarenhet av att kontinuerligt arbeta med beteendeproblem. Vi träffar fortfarande kunder varje vecka och deltar regelbundet på fortbildning. Det gör att vi ständigt uppdaterar utbildningen med nya erfarenheter och kunskap vi tar del av från forskning, andra hundtränare och utbildning.

När vi jobbar med beteendeproblem försöker vi se hela kontexten. Det handlar om att se samspel mellan olika individer, ha stor kunskap om olika hundtyper och raser, kunna kartlägga hundens levnadsmiljö och aktivitetsnivå likaväl som att förse hundägaren med lämpliga verktyg. Du kommer få lära dig att analysera situationer ur både människan och hundens perspektiv, vilka konsekvenser som driver vilka beteenden. När vi till exempel jobbar med naturliga beteenden, såsom bitproblematik, kan samma beteende ha olika bakomliggande motivation, beroende på kontext. Vi går noggrant igenom vilka faktorer som har betydelse.

Tidigt i utbildningen har vi ett block om belöningsutveckling. I arbetet med beteendeproblem är belöningar avgörande - därför att belöningar bygger beteenden! Som beteendeutredare jobbar vi med att förändra hundens upplevelse - få den att göra ett bättre val. Vi arbetar också med att förändra hundägarens upplevelse genom att förmedla hundens perspektiv och inspirera till nya tankegångar.

Utbildningens innehåll

Du kommer läsa modern och nyutgiven litteratur företrädesvis på engelska. Den forskningsbaserade litteraturen ges främst ut på engelska och översätts sällan till svenska. Till litteraturen hör fördjupningsuppgifter där tanken är att få dig att öva på att implementera den teoretiska kunskapen på konkreta situationer. Till varje block finns också artiklar baserade på egna erfarenheter och evidensbaserad forskning. Det finns även ett referensbibliotek som vi ständigt fyller på med länkar till relevant litteratur, vetenskapliga studier, webinar från hela världen med mera.

 Utbildningen bedrivs på Thinkific och omfattar

 • inspelade föreläsningar
 • artiklar
 • analys av fallbeskrivningar
 • litteratur
 • instuderingsfrågor
 • projekthundar
 • praktisk träningsdag
 • filmklipp
 • fördjupningsarbete


Utbildningen bygger på olika block som examineras med skriftliga uppgifter och/eller filmklipp varefter du får tillgång till nästa block. Vi ger kontinuerlig feedback på allt ni sänder till oss.

Vid den praktiska dagen har vi fokus på praktisk träning, genomgång av tekniker, föreläsningar, individuella samtal/coaching med oss huvudlärare samt arbete med praktikhundar på plats vilka är okända för dig sedan innan. Allt för att du ska ha chans att tillgodogöra dig färdigheterna som vi anser krävs för yrkesrollen.

Examination

För oss är det viktigt att examinationen bedömer det som den ämnar att bedöma: de färdigheter och kunskaper som krävs av en riktigt bra beteendeutredare. Ett tillstånd av utmaning utesluter inte att du ska känna dig trygg. Därför trycker vi på deltagande i praktiska uppgifter och förmåga till resonemang till olika utmaningar du kommer stöta på. 

För att bli godkänd/diplomerad behöver du delta i minst ett av de praktiska heldags-tillfällena. Samtliga block, projekthundsarbeten och fördjupningsarbetet ska vara examinerade och godkända.

Förkunskaper & förutsättningar för yrket

Utbildningen riktar sig till dig som vill hålla beteendeutredningar, privatkurser och kurser gällande beteendeproblem. Ifall du endast vill lära dig mer om hundars beteende utan att för den sakens skull arbeta med det rekommenderar vi utbildningen Hundvetare.

Yrket beteendeutredare kräver ett stort engagemang från dig. Den stora skillnaden mot de mer grundläggande yrkesutbildningarna är intresset för både hunden och människans inlärning. Som beteendeutredare handlar det om att stötta hundägaren/na i deras situation samtidigt som du utmanar dem att anta nya perspektiv. Du behöver tycka att det är roligt att möta nya människor och se deras behov. När det gäller kunskap om hund kräver yrkesrollen att du håller din kunskap både bred och uppdaterad. Utbildningen är endast en början på din kunskap om hundars beteenden. Du behöver träffa många hundar, lära dig läsa beteenden och se mönster.

Teoretiska förkunskaper för Beteendeutredare kan vara hundinstruktör, etolog, relevant utländsk utbildning, djurskötare eller likvärdiga kunskaper. Vill du veta mer eller har frågor, maila oss på info@hundvetare.se och märk ditt mail med “Beteendeutredare”.

Du behöver ha tillgång till någon form av modernt elektroniskt hjälpmedel: dator, surfplatta eller smarttelefon. Du behöver använda någon typ av ordbehandling som formaterar text: Word eller Google Docs är exempel på väl fungerande program. När du ska spela in videoklipp fungerar det bra att göra det med mobilkamera.

Böcker och eventuellt annat material bekostas av eleven själv.

Utbildningsinnehåll

  1. Välkommen!

   GRATIS DEMO
  2. Lärare

  3. Litteraturlista

  4. Projekthundar

  5. Praktisk träningsdag

  6. Fördjupningsuppgift

  7. Referensbibliotek

  8. Studietips

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Inlärning

  3. Begrepp för blivande beteendeutredare

  4. Artikel: Inlärning

  5. Uppgift 1

  6. Uppgift 2

  7. Uppgift 3

  8. Uppgift 4

  9. Uppgift 5

  10. Uppgift 6

  11. Uppgift 7

  12. Uppgift 8

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Belöningsutveckling

  3. Övning 1

  4. Övning 2

  5. Övning 3

  6. Övning 4

  7. Övning 5

  8. Övning 6

  9. Övning 7

  10. Uppgift 1

  11. Uppgift 2

  12. Uppgift 3

  13. Uppgift 4

  14. Uppgift 5

  15. Uppgift 6

  16. Uppgift 7

  17. Uppgift 8

  18. Uppgift 9

  19. Uppgift 10

  20. Uppgift 11

  21. Uppgift 12

  22. Uppgift 13

  23. Uppgift 14

  24. Uppgift 15

  25. Uppgift 16

  26. Uppgift 17

  27. Praktisk uppgift 1

  28. Praktisk uppgift 2

  29. Praktisk uppgift 3

  30. Praktisk uppgift 4

  31. Praktisk uppgift 5

  1. Introduktion, boskapsvaktande hundar och brukshundar

  2. Polarhundar, vinthundar, tempelhundar och urhundar

  3. Terriers, bull-och muskelhundar och vallhundar

  4. Fågelhundar (ställande, stötande och vattenapporterande) och drivande jakthundar

  5. Vattenhundar, gårdshundar, familjehundar och blandraser

  6. Rescue, wolf dogs, varghybrider och att välja ras

  7. Rescuehundar

  8. Omplacering/Cross over

  9. Uppgift 1

  10. Uppgift 2

  11. Uppgift 3

  12. Uppgift 4

  13. Uppgift 5

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Rädslor

  3. Föreläsning: Stress

  4. Föreläsning: Aggression

  5. Litteraturuppgift 2

  6. Litteraturuppgift 3

  7. Litteraturuppgift 4

  8. Litteraturuppgift 5

  9. Uppgift 1

  10. Uppgift 2

  11. Uppgift 3

  12. Uppgift 4

  13. Uppgift 5

  14. Uppgift 6

  15. Uppgift 7

  16. Uppgift 8

  17. Uppgift 9

  18. Uppgift 10

  19. Uppgift 11

  20. Uppgift 12

  21. Uppgift 13

  22. Uppgift 14

  23. Uppgift 15

  24. Uppgift 16

  25. Uppgift 17

  26. Uppgift 18

  27. Uppgift 19

  28. Uppgift 20

  29. Uppgift 21

  30. Uppgift 22

  31. Uppgift 23

  32. Uppgift 24

  33. Uppgift 25

  34. Uppgift 26

  35. Uppgift 27

  36. Uppgift 28

  37. Uppgift 29

  38. Uppgift 30

  39. Uppgift 31

  40. Uppgift 32

  41. Uppgift 33

  42. Uppgift 34

  43. Uppgift 35

  44. Uppgift 36

  45. Uppgift 37

  1. Introduktion till blocket

  2. Litteraturuppgift 6

  3. Litteraturuppgift 7

  4. Föreläsning: Skapa utredning

  5. Frågeformulär: Allmänna frågor

  6. Frågeformulär: Individuella frågor

  7. Psst ...

  8. Uppgift 1

  9. Uppgift 1b

  10. Uppgift 1c

  11. Uppgift 2

  12. Uppgift 3

  13. Uppgift 4

  14. Uppgift 5

  15. Uppgift 6

  16. Uppgift 7

  17. Uppgift 8

  18. Uppgift 9

  19. Uppgift 10

  20. Uppgift 11

  21. Uppgift 12

  22. Uppgift 13

  23. Uppgift 14

  24. Uppgift 15

  25. Uppgift 16

  26. Uppgift 17

  27. Föreläsning: Yrke Beteendeutredare

  28. Uppgift 1

  29. Uppgift 2

  30. Uppgift 3

  31. Uppgift 4

  32. Uppgift 5

  33. Uppgift 6

  34. Uppgift 7

  35. Uppgift 8

  36. Uppgift 9

  37. Uppgift 10

  38. Uppgift 11

  39. Uppgift 12

  40. Uppgift 13

  41. Uppgift 14

  42. Uppgift 15

Beteendeutredare / Hundpsykolog

Betalningsalternativ

Du väljer själv hur du vill betala och har tillgång till utbildningen i 2 år från ditt köp.

 • 19 995,00 kr

  Engångsbetalning

  Köp nu
 • 24 x 834,00 kr

  Delbetalning 24 månader

  Köp nu
 • 12 x 1 667,00 kr

  Delbetalning 12 månader

  Köp nu
 • 6 x 3 333,00 kr

  Delbetalning 6 månader

  Köp nu

Lärare

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Anna Lindquist

Hundinstruktör, Beteendeutredare, Personspår- och Barmarksinstruktör

Mitt namn är Anna Lindquist. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär och mötet med andra erfarenheter som lärarjobbet innebär. Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter - både hos hundar och hos hundägare. Kombinationen av coachning av människor och analys av hundars beteende är det jag tycker är särskilt roligt i mitt jobb som beteendeutredare och lärare. Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Ett viktigt steg på den vägen var att tillsammans med Marja Seidemo ta fram utbildningen Beteendeutredare.

Extern föreläsare

Johanna Eriksson

Certifierad canineopat

Man behöver inte tävla och träna på elitnivå för att besöka en fysioterapeut, även sällskapshunden mår bra av friskvård. Jag har ett stort intresse av hundar som är utåtagerande och har svårt med hantering. Med dessa hundar jobbar jag försiktigt, steg för steg och bygger långsamt upp tillit och förtroende.

Izabell Holmström

Certifierad canineopat

Hundar har alltid varit min stora passion och utöver den fysiska aspekten brinner jag för att nörda ner mig i hundars beteenden. Att på olika vis få hjälpa en hund är ett privilegium och att komma på kreativa sätt för att möta varje individs behov utifrån dennes förutsättningar är någonting som jag brinner lite extra för. Jag anser att ju mer kunskap och förståelse vi besitter desto bättre kan vi möta och förstå våra hundars behov, därför älskar jag att inom mitt kunskapsområde kunna hjälpa hundägare att utvecklas - både enskilt och tillsammans med sina hundar.

Varför du ska välja oss

 • Individuell feedback

  Vi erbjuder onlinekurser/yrkesutbildningar av lärare med pedagogisk bakgrund som vill utveckla din kunskap. Hos oss får du genomtänkt feedback med tät återkoppling.

 • Vetenskapligt förankrat

  Allt vårt material är förankrat i både modern forskning och gedigen erfarenhet som ständigt byggs på. Detta, i kombination med att vi brinner för att coacha och inspirera, hjälper dig till att ta klivet till en ny kunskapsnivå.

 • Se sammanhang

  Våra utbildningar och kurser hänger ihop för att du ska få en känsla av sammanhang. På så vis känner du dig hemma med konceptet och kan enkelt gå vidare från en kurs eller en utbildning till en annan.