Beteendeutredare

Utbildningens syfte är att ge dig som redan är hundinstruktör (eller har likvärdig erfarenhet) en gedigen grund för att utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv arbeta med hunden och dess människa. Som beteendeutredare arbetar du med att hitta orsaken till hundens beteendeproblem och sedan utarbeta en analys och ett åtgärdsprogram utefter hunden och människans förutsättningar.

Du får lära dig att se vad som ligger bakom även komplicerade typer av problematik såsom hundar som biter, hundar som slåss, aggressivt beteende gentemot andra hundar, svåra ljud- och miljörädslor, separationsångest och hanteringsproblematik som begränsar vardagen för både hund och ägare. Vi bygger på dina förkunskaper om oönskade beteenden och jobbar mycket med analys av fallbeskrivningar.

Du får verktyg att hantera svåra situationer med kunder, skapa en gedigen utredning bestående av bakgrund, analys och åtgärdsprogram. Du kommer utmanas i att hitta din egna roll som beteendeutredare, för att du ska känna dig inspirerad att ta dig an din nya yrkesroll där du möter och coachar hundägare. 

Så tänker vi

Vi har tillsammans över 20 års erfarenhet av att kontinuerligt arbeta med beteendeproblem. Vi träffar fortfarande kunder varje vecka och deltar regelbundet på fortbildning. Det gör att vi ständigt uppdaterar utbildningen med nya erfarenheter och kunskap vi tar del av från forskning, andra hundtränare och utbildning.

När vi jobbar med beteendeproblem försöker vi se hela kontexten. Det handlar om att se samspel mellan olika individer, ha stor kunskap om olika hundtyper och raser, kunna kartlägga hundens levnadsmiljö och aktivitetsnivå likaväl som att förse hundägaren med lämpliga verktyg. Du kommer få lära dig att analysera situationer ur både människan och hundens perspektiv, vilka konsekvenser som driver vilka beteenden. När vi till exempel jobbar med naturliga beteenden, såsom bitproblematik, kan samma beteende ha olika bakomliggande motivation, beroende på kontext. Vi går noggrant igenom vilka faktorer som har betydelse.

Tidigt i utbildningen har vi ett block om belöningsutveckling. I arbetet med beteendeproblem är belöningar avgörande - därför att belöningar bygger beteenden! Som beteendeutredare jobbar vi med att förändra hundens upplevelse - få den att göra ett bättre val. Vi arbetar också med att förändra hundägarens upplevelse genom att förmedla hundens perspektiv och inspirera till nya tankegångar.

Utbildningens innehåll

Du kommer läsa modern och nyutgiven litteratur företrädesvis på engelska. Den forskningsbaserade litteraturen ges främst ut på engelska och översätts sällan till svenska. Till litteraturen hör fördjupningsuppgifter där tanken är att få dig att öva på att implementera den teoretiska kunskapen på konkreta situationer. Till varje block finns också artiklar baserade på egna erfarenheter och evidensbaserad forskning. Det finns även ett referensbibliotek som vi ständigt fyller på med länkar till relevant litteratur, vetenskapliga studier, webinar från hela världen med mera.

 Utbildningen bedrivs på onlineplattformen Thinkific och omfattar

 • inspelade föreläsningar
 • artiklar
 • analys av fallbeskrivningar
 • litteratur
 • instuderingsfrågor
 • projekthundar
 • heldag med fördjupning, diskussioner och videoklipp (se datum nedan)
 • chans till feedback på onlinekonsultationer
 • videoklipp med övningar och exempel på hur metoder används
 • fördjupningsarbete


Utbildningen bygger på olika block som examineras med skriftliga uppgifter och/eller filmklipp varefter du får tillgång till nästa block. Vi ger kontinuerlig feedback på allt ni sänder till oss.

Vid heldagen har vi genomgång av tekniker, föreläsningar och diskussioner kring olika autentiska fall. Allt för att du ska ha chans att tillgodogöra dig färdigheterna som vi anser krävs för yrkesrollen.

Examination

För oss är det viktigt att examinationen bedömer det som den ämnar att bedöma: de färdigheter och kunskaper som krävs av en riktigt bra beteendeutredare. Ett tillstånd av utmaning utesluter inte att du ska känna dig trygg. Därför trycker vi på deltagande i praktiska uppgifter och förmåga till resonemang till olika utmaningar du kommer stöta på. 

För att bli godkänd/diplomerad behöver du delta i minst två av heldagarna. Samtliga block, projekthundsarbeten och fördjupningsarbetet ska vara examinerade och godkända.

H-märkt

För att du, efter examen från den här utbildningen, ska kunna ansöka om att bli H-märkt beteendeutredare via Sveriges Hundföretagare behöver du dels vara H-märkt hundinstruktör samt ta del av fyra dagar lärarledd undervisning på fysisk plats. Därför kan du som vill bli H-märkt beteendeutredare, köpa ett tillägg som innebär fyra dagar (baserat på två helger) undervisning i Göteborg. Kostnaden för tillägget är 2500 kronor inklusive moms/per helg. 

Heldag hösten 2024


Online

Plats: Via Zoom lördag 7 december
Tid: 10-16 med paus för lunch och fika
Pris: Gratis

I Göteborg tillsammans med blivande hundinstruktörer


Plats: Hund i Centrum Hunddagis. Tagenevägen 34, Hisings Backa, Göteborg
Datum: Lördag 28 september- Söndag 29 september
Tid: 10-16 båda dagarna
Pris: 2500 kronor
Övrig info: Du kan ta med hund om du vill. Det finns plats i hunddagisets boxar. Vi bjuder på fika, men du tar med egen lunch.
OSA senast 28 augusti 2024

 

Förkunskaper & förutsättningar för yrket

Utbildningen riktar sig till dig som vill hålla beteendeutredningar, privatkurser och kurser gällande beteendeproblem. Ifall du endast vill lära dig mer om hundars beteende utan att för den sakens skull arbeta med det rekommenderar vi utbildningen Hundvetare.

Yrket beteendeutredare kräver ett stort engagemang från dig. Den stora skillnaden mot de mer grundläggande yrkesutbildningarna är intresset för både hunden och människans inlärning. Som beteendeutredare handlar det om att stötta hundägaren/na i deras situation samtidigt som du utmanar dem att anta nya perspektiv. Du behöver tycka att det är roligt att möta nya människor och se deras behov. När det gäller kunskap om hund kräver yrkesrollen att du håller din kunskap både bred och uppdaterad. Utbildningen är endast en början på din kunskap om hundars beteenden. Du behöver träffa många hundar, lära dig läsa beteenden och se mönster.

Teoretiska förkunskaper för Beteendeutredare kan vara hundinstruktör, etolog, relevant utländsk utbildning, djurskötare eller likvärdiga kunskaper. Vill du veta mer eller har frågor, maila oss på [email protected] och märk ditt mail med “Beteendeutredare”.

Du behöver ha tillgång till någon form av modernt elektroniskt hjälpmedel: dator, surfplatta eller smarttelefon. Du behöver använda någon typ av ordbehandling som formaterar text: Word eller Google Docs är exempel på väl fungerande program. När du ska spela in videoklipp fungerar det bra att göra det med mobilkamera.

Böcker och eventuellt annat material bekostas av eleven själv.

Utbildningsinnehåll

  1. Välkommen!

  2. Lärare och externa föreläsare

  3. Litteraturlista

  4. Projekthundar

  5. Heldagar

  6. Fördjupningsarbete

  7. Referensbibliotek

  8. Studietips

  9. Facebookgrupp för er som läser till Hundinstruktör hos oss

  10. Vill du ha stöd i studierna?

  11. Förteckning över övningar

  12. Lathund vid teknikstrul

  13. Lathund för att skicka in videoklipp

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Inlärning

  3. Föreläsning: Inlärning hos unghundar

  4. Begrepp för blivande beteendeutredare

  5. Artikel: Inlärning

  6. Uppgift 1. Inlärning

  7. Uppgift 2. Inlärning

  8. Uppgift 3. Inlärning

  9. Uppgift 4. Inlärning

  10. Uppgift 5. Inlärning

  11. Uppgift 6. Inlärning

  12. Uppgift 7. Inlärning

  13. Uppgift 8. Inlärning

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Belöningsutveckling

  3. Övning 1. Omvänt lockande

  4. Övning 2. Indianen

  5. Övning 3. Beteendekedjor

  6. Övning 4. Mattan och Högen

  7. Övning 5. Högen

  8. Övning 6. Bytteleken

  9. Övning 7. Lossleken

  10. Övning 8. Motivationslek

  11. Uppgift 1. Belöningsutveckling

  12. Uppgift 2. Belöningsutveckling

  13. Uppgift 3. Belöningsutveckling

  14. Uppgift 4. Belöningsutveckling

  15. Uppgift 5. Belöningsutveckling

  16. Uppgift 6. Belöningsutveckling

  17. Uppgift 7. Belöningsutveckling

  18. Uppgift 8. Belöningsutveckling

  19. Uppgift 9. Belöningsutveckling

  20. Uppgift 10. Belöningsutveckling

  21. Uppgift 11. Belöningsutveckling

  22. Uppgift 12. Belöningsutveckling

  23. Uppgift 13. Belöningsutveckling

  24. Uppgift 14. Belöningsutveckling

  25. Uppgift 15. Belöningsutveckling

  26. Uppgift 16. Belöningsutveckling

  27. Praktisk uppgift 1. Belöningsutveckling

  28. Praktisk uppgift 2. Belöningsutveckling

  29. Praktisk uppgift 3. Belöningsutveckling

  30. Praktisk uppgift 4. Belöningsutveckling

  31. Praktisk uppgift 5. Belöningsutveckling

  1. Introduktion

  2. Introduktion, boskapsvaktande hundar och brukshundar

  3. Polarhundar, vinthundar, tempelhundar och urhundar

  4. Terriers, bull-och muskelhundar och vallhundar

  5. Fågelhundar (ställande, stötande och vattenapporterande) och drivande jakthundar

  6. Vattenhundar, gårdshundar, familjehundar och blandraser

  7. Rescue, wolf dogs, varghybrider och att välja ras

  8. Rescuehundar

  9. Omplacering/Cross over

  10. Uppgift 1. Fördjupad raskunskap

  11. Uppgift 2. Fördjupad raskunskap

  12. Uppgift 3. Fördjupad raskunskap

  13. Uppgift 4. Fördjupad raskunskap

  14. Uppgift 5. Fördjupad raskunskap

  15. Artikel om mentalitet

  16. Litteraturuppgift 1

  1. Introduktion till blocket

  2. Föreläsning: Introduktion till rädsla, stress och aggression

  3. Föreläsning: Rädslor

  4. Uppgift 1. Rädsla

  5. Uppgift 2. Rädsla

  6. Uppgift 3. Rädsla

  7. Uppgift 4. Rädsla

  8. Uppgift 5. Rädsla

  9. Uppgift 6. Rädsla

  10. Uppgift 7. Rädsla

  11. Uppgift 8. Rädsla

  12. Uppgift 9. Rädsla

  13. Uppgift 10. Rädsla

  1. Föreläsning: Stress

  2. Litteraturuppgift 2

  3. Uppgift 1. Stress

  4. Uppgift 2. Stress

  5. Uppgift 3. Stress

  6. Uppgift 4. Stress

  7. Uppgift 5. Stress

  8. Uppgift 6. Stress

  9. Uppgift 7. Stress

  10. Uppgift 8. Stress

  11. Uppgift 9. Stress

  12. Uppgift 10. Stress

  13. Uppgift 11. Stress

  14. Uppgift 12. Stress

  15. Uppgift 13. Stress

Beteendeutredare / Hundpsykolog

Betalningsalternativ

Du väljer själv hur du vill betala och har tillgång till utbildningen i 2 år från ditt köp.

 • 19 995,00 kr

  Engångsbetalning

  Köp nu
 • 12 x 1 667,00 kr

  Delbetalning 12 månader

  Köp nu
 • 6 x 3 333,00 kr

  Delbetalning 6 månader

  Köp nu

Lärare

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Anna Lindquist

Beteendeutredare, hundinstruktör

Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. 2021 tog jag examen som gymnasielärare och har nytta av det i jobbet som yrkeslärare inom hund. Jag gillar verkligen att ge dig, som elev, en förståelse för hur saker hänger samman, stötta dig igenom utmaningar och hjälpa dig att gå i mål: att jobba med hund!

Extern föreläsare

Johanna Eriksson

Certifierad canineopat

Man behöver inte tävla och träna på elitnivå för att besöka en fysioterapeut, även sällskapshunden mår bra av friskvård. Jag har ett stort intresse av hundar som är utåtagerande och har svårt med hantering. Med dessa hundar jobbar jag försiktigt, steg för steg och bygger långsamt upp tillit och förtroende.

Izabell Holmström

Certifierad canineopat

Hundar har alltid varit min stora passion och utöver den fysiska aspekten brinner jag för att nörda ner mig i hundars beteenden. Att på olika vis få hjälpa en hund är ett privilegium och att komma på kreativa sätt för att möta varje individs behov utifrån dennes förutsättningar är någonting som jag brinner lite extra för. Jag anser att ju mer kunskap och förståelse vi besitter desto bättre kan vi möta och förstå våra hundars behov, därför älskar jag att inom mitt kunskapsområde kunna hjälpa hundägare att utvecklas - både enskilt och tillsammans med sina hundar.

Varför du ska välja oss

 • Individuell feedback

  Vi erbjuder yrkesutbildningar framtagna av lärare med pedagogisk bakgrund som vill utveckla din kunskap. Hos oss får du genomtänkt feedback med tät återkoppling.

 • Vetenskapligt förankrat

  Allt vårt material är förankrat i både modern forskning och gedigen erfarenhet som ständigt byggs på. Detta, i kombination med att vi brinner för att coacha och inspirera, hjälper dig till att ta klivet till en ny kunskapsnivå.

 • Se sammanhang

  Våra utbildningar och kurser hänger ihop för att du ska få en känsla av sammanhang. På så vis känner du dig hemma med konceptet och kan enkelt vidareutbilda dig eller bygga vidare din kunskap genom att gå kurs hos oss.