Vår tanke är att göra kunskap om hund och hundträning tillgänglig för alla -  oavsett om du vill arbeta med hund som yrke eller lära dig mer för att träna din egen hund. Hos oss får du möjlighet att nörda ner dig i beteenden såväl som att gå en kurs i aktivering, båda med lärare som har unik erfarenhet och en vilja att stötta dig utifrån där du befinner dig just nu. 

Viktigast av allt: vi har stor erfarenhet och är duktiga på att lära ut. Vi brinner för kunskap och utbildning! 

Här finns något för dig som:

- vill göra något nytt och kreativt med din hund
- har ett stort intresse för hundens beteende och vill lära dig mer
- vill arbeta som hundinstruktör
- i framtiden önskar arbeta med beteendeproblem hos hund
- vill gå en temakurs som passar just din typ av hund
- planerar att starta och driva ditt eget hunddagis eller din egen hundskola

Våra utbildningar och kurser hänger ihop för att du ska få en känsla av sammanhang. På så vis känner du dig hemma med konceptet och kan enkelt gå vidare från en kurs eller en utbildning till en annan.

Vi är övertygade om att onlineutbildningar är här för att stanna. Vår vision är att på sikt bli Sveriges största onlineplattform för ökad kunskap och yrkesutbildning inom hund.

Distansundervisning kräver tät kontakt med en lärare som är engagerad. När du är klar på våra yrkesutbildningar ska du känna dig redo att möta efterfrågan och konkurrensen som finns i dagens hund-Sverige.  

Allt vårt utbildningsmaterial är självklart förankrat i både modern forskning och gedigen erfarenhet som ständigt byggs på. Samtliga namn bakom Hundvetare jobbar aktivt inom det de lär ut. För oss är det oerhört viktigt att ständigt förnya vår kunskapsbas, diskutera och fortbilda oss.

"The key question is NOT 'How do I stop this problem behavior?'. Rather, the question is, 'What do I want the animal to do instead?' Then ... teach it!"

/ Susan Friedman Ph.D

Så tränar vi hund

  • Belöningar bygger beteende

    Med en bra belöning kan vi bygga vilket beteende som helst. Oavsett vilka beteenden vi vill förstärka så är det viktigaste kriteriet att vi har något som hunden verkligen vill ha - en belöning som gör att hunden vill upprepa beteendet.

  • Vad blir hunden bättre på?

    Se beteendet i sitt sammanhang! Genom att ändra associationer och parallellt stärka färdigheter, då kan vi se positiv utveckling i hundens fokus och följsamhet.

  • Hundens val

    Om en individ känner att den har kontroll över sitt eget liv och kan påverka/vara delaktig i en viss situation - då växer den individen och kan hitta sin styrka i det egna valet. Upplevelsen av att kunna välja och påverka en situation ger hunden kontroll och den upplevelsen är i sig belönande.