Anna Lindquist

Hundinstruktör och beteendeutredare

Min erfarenhet av att möta och hjälpa hundägare började 2009 med att jag gick bredvid andra instruktörer på olika hundskolor. Där väcktes ett intresse för att hjälpa människor att förstå sina hundar bättre och nå sina mål. 

2015, utbildade jag mig till hundinstruktör i Åre hos Hundsteg. Där blev det tydligt att det var just hundars beteenden och inlärning jag ville fördjupa mig i. Därför var det ett givet steg att vidareutbilda mig till beteendeutredare 2017. Under några år följde gruppkurser, privatkurser, föreläsningar och beteendeutredningar i Kungliga Hundars regi. Det var också där jag träffade Jeanette, Marja och Ninja.

När vi startade Hundvetare var det särskilt intressant för mig att syftet ska vara att göra kunskap om hund mer tillgängligt. Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning och kunskap om beteendeproblem så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Särskilt sådan problematik få andra tar upp: separationsångest, aggression mot människor, individer eller hundtyper där vanliga metoder inte räcker till. 

Jag jobbar nu heltid med beteendeproblem och jobbar med alla typer av beteendeproblem: stress, aggression och rädsla. Jag har dock specialiserat mig inom i separationsångest. Det är svårt, som hundägare, att hitta hjälpsamma råd kring ensamhetsträningen när de vanliga råden inte räcker till. Separationsångest är svår och avancerad beteendeproblematik. Samtidigt är det god prognos! Mitt arbete som beteendeutredare består i att skapa en åtgärdsplan som gör att mönstret vänder och att hunden känner ett lugn kring att vara ensam hemma upp till några timmar. 

Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter - både hos hundar och hos hundägare. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär. Det handlar om att analysera situationer från flera perspektiv och hitta det som hjälper på både kort och på lång sikt. 

Det är viktigt för mig att förena teori och praktik. En riktigt bra beteendeutredare och lärare har stor bredd: är både uppdaterad inom forskning, utvecklar sin förmåga att förmedla det på ett lättfattligt vis och är bra på att träna hund. 

Det handlar om att kunna träna många olika typer av hundar, inte bara sin egen personliga favorit, och förstå att alla hundar har olika förutsättningar. Jag har själv haft flera högenergihundar och vet exempelvis verkligen vad det innebär att leva med en sådan typ av hund i en stadsmiljö. Det ställer stora krav på kreativitet och kunskap för att kunna möta upp hundens behov. 

Jag har utbildat mig till barmarksdragsinstruktör samt personspårinstruktör. Det har jag gjort för att kunna förse hundägare och hundar med en mer kreativ vardag. Det finns så mycket roligt vi kan göra med våra hundar, det gäller ibland att någon visar hur! 

I dagsläget har jag en holländsk herdehund född 2011 som heter Razz. Vi är aktiva med kreativ vardagslydnad, personspår, uppletande och barmarksdrag. 

Kontakt: anna@hundvetare.se


Utbildningar och uppdrag

Uppdrag

2021 - Pågående KomVux Lerum - Lärare på yrkesutbildningen hundinstruktör

2015-2020 Kungliga Hundar - Instruktör och beteendeutredare

2010-2015 Lärling hos hundskolor Genom åren har jag haft många kurser och föreläsningar för uppfödare, rasklubbar, studieförbund mfl.


Pågående

Puppy lab - Canine school of science

An unconventional approach to separation anxiety - Separation Anxiety Dog /  Moira Hechenleitner

Advanced separation anxiety shadowing program  - Separation Anxiety Dog /  Moira Hechenleitner

Building Resilience for Adolescent Dogs - Behavior vets

Längre utbildningar

2021 - Examen ämneslärarutbildning gymnasienivå svenska och svenska som andraspråk - Göteborgs universitet

2016 - Beteendekonsult - Royal Dog Education

2015 - Draghundsinstruktör - Hundsteg

2017 - Personspårsinstruktör - Aktiv Hund

2015 - Hundinstruktör - Hundsteg

2013 - Kurspaket i kognitionsvetenskap - Göteborgs universitet


Utbildningar/föreläsningar/kurser

2022 - Deep dive into separation anxiety - serie med föreläsningar med Malena DeMartini hos Behavior vets

2022 - Constructional aggression treatment - serie med föreläsningar med Lauren Novack och Kellie Snider hos Behavior vets

2022 - Toward a new understanding of C.A.T - Kellie Snider hos Mikael Shikashio

2021 - 2022 Handledning av Eva Bertilsson

2022 - Nutrition and behavior - Jo-Rosie Haffenden hos Canine School of Science

2022 - Lemonade conference - 56 föreläsningar om beteendeproblem, oönskade beteenden, mental samt fysisk hälsa hos hundar och hundträning

2022 - Smells good - Using scentwork for reactivity - Melissa McCue-McGrath/Raising canine

2022 - Danger at the door - Sarah Dixon/Raising Canine

2021 - Raise your separation anxiety game - Jo-Rosie Haffenden hos Canine School of Science

2022 - Writing case studies - Barbara Davies/Raising Canine

2021 - Trapped - The effect of captivity on the modern pet dog - Kim Brophey

2021 - Constructional Aggression Treatment C.A.T for dogs - Tawzer Dog

2021 - Separation anxiety Shadowing Program - Moira Hechenleitner

2021 - Do-it-yourself separation anxiety program- Moira Hechenleitner

2021- Deep dive, Nevilles story, sensory integration - Behaviour vets

2020 - From puppy to training dog - SWDI

2020 - The Great big dog aggression workshop - Mikael Shikashio och Dr Chris Pachel

2020 - Animals in control - Carpe Momentum

2020 - Aggression Dog Conference

2020 - Losing Lulu, exploring behavioral euthanasia - Trish Mc Millan and Sue Alexander

2020 - Livestock Guardian dogs - Erin Williams

2020 - PTSD in dogs - Barbara Lloyd

2020 - Resource guarding - Raising canine Sarah Dixon

2019 - Start button behaviours - Carpe Momentum

2017 - Inlärningsteori ABC - Eva Bertilsson

2013-2020 - Tävlingslydnad för Jessica Johansson, Siv Svendsen, Pia Albinsson, Ditte Andersson, Heléne Lindström