Föreläsning: Bit -och slagsmålsproblematik

 Fotograf: Viktoria Storm


Bitproblematik är lite av ett stigma. Att ha en hund som biter är, i en mänsklig värld, helt oacceptabelt. För en hund är det dock naturligt beteende. Om vi i vanliga fall pratar om bakomliggande motivation som en viktig faktor, så är det avgörande när det gäller bitproblematik. Bett är ett beteende precis som alla andra. Ett bett har dock större konsekvenser och vi människor lägger större värde vid det än exempelvis skällande och morrande. Det som skiljer bett från skällande och morrande är graden av följderna för hunden. Ett bett är en respons på ett upplevt hot och föregås till en början alltid av en varning. Om hunden upplever att den inte blir lyssnad på, kommer dock varningen att minska och försvinna: hunden kommer bita direkt. 

Hur hanterar vi en hund med bitproblematik? Vad har den hunden för framtid och hur kan vi jobba med den typen av beteendeproblematik? Hur förser vi den hunden med möjlighet till bättre val? Det är viktigt att vi ser bett i sitt sammanhang och ännu viktigare: ur hundens perspektiv. Vad vi menar med det och våra erfarenheter av det, tar vi upp i den här föreläsningen. 

När det gäller slagsmål mellan hundar, så upplever många hundägare att det blir problem med en viss typ av hund eller att det " smäller från ingenstans". Det här stämmer inte riktigt, met det är svårt att som vanlig hundägare att hitta evidensbaserad information om den egentliga orsaken. Det kan handla om många olika faktorer som påverkar, inte bara relationen mellan de två hundarna som inte kommer överens, utan annat som är relaterat till hundarnas bakgrund och vardag.  Kan två hundar som varit i slagsmål flera gånger ha en väl fungerande relation igen? 

  • Vad är ett bett?
  • Bithämning och bithistorik
  • Vägen från hjärnan till bettet
  • Hundens bakomliggande motivation
  • Bitproblematik gentemot människor
  • Bitproblematik gentemot andra hundar
  • Vikten av hundens upplevda kontext
  • Så tänker vi som beteendeutredare
  • Olika strategiers för-och nackdelar


Den här föreläsningen är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om ett ämne som sällan lyfts, vare sig du är nyfiken i allmänhet eller jobbar med beteendeproblematik hos hund. Marja Seidemo har specialiserat sig inom den här typen av problematik och kommer delge sina erfarenheter och tankar från många års arbete som beteendeutredare. 

Betalningsalternativ

Du har tillgång till materialet i 90 dagar efter ditt köp

Föreläsare

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Anna Lindquist

Beteendeutredare, hundinstruktör

Det finns låsningar och det finns lösningar. Som hundägare blir man lätt hemmablind och fastnar i låsningar: där är mitt jobb att ha kunskap både om hund och hundträning samt förmedla den kunskapen till dig. Efter många år som beteendeutredare känner jag fortfarande stort engagemang för att hjälpa dig att förstå din hund bättre och frigöra energi för lösningar. Jag är specialiserad inom separationsångest och har även lång erfarenhet inom aggression- och stressproblematik.