30 augusti - 30 november

Maximalt sex deltagare

Vi ser fram emot att möta upp ett behov som vi har förstått att många upplevt. Vi kallar det för VIP-grupp: Beteendeutredare. 

En exklusivt vidareutbildning för dig som vill bredda din kunskap gällande svår beteendeproblematik hos hund.

Den här tjänsten riktar sig till dig som har gått utbildning till hundpsykolog/beteendeutredare.

Antingen i Sverige eller motsvarande utomlands. För att kunna tillgodogöra dig tjänsten, bör du jobba aktivt med beteendeproblem hos hund.

Varannan vecka ses vi LIVE på Zoom under cirka två-tre timmar, beroende på antalet deltagare. 

Vi har förmånen att under ett av tillfällena, där vi fokuserar på integritet och svår hanteringsproblematik, ha med beteendeanalytiker Eva Bertilsson.

Du får individuell coachning: vi ger feedback på de videoklipp som skickas in. Du får ta del i gruppdiskussioner kring autentiska fall, för att du ska få möjlighet att bolla med andra såväl som med oss. Du tar del av sändningen via gruppen i Thinkific. Efter sändningen kan du titta på den inspelad. 

Här är exempel på innehåll som är aktuellt:

 • Bitproblematik: fallbeskrivningar, hundar som bitit många gånger, slagsmål, inlärd bitproblematik
 • Separationsångest: ny forskning, svåra fall, vanliga misstag
 • Bilåkarångest: orsaker, strategier, prognos
 • Rädsla: neofobi, svårare ljudrädsla, rädslor som smittar, fall som inte följer mallen
 • Hundar med starka drifter: live stock guardian dogs (LGD), brukshundar, högenergihundar
 • Rescuehundar: faktorer som spelar in (land, egen avelsbas, socialisering, kulturkrock, bagage)
 • Beteendemodifierande läkemedel: när behövs det? Hur ska du göra som BU? Vilka preparat är aktuella i vilken situation?
 • Hantering/Integritet: frivillig hantering, Eva Bertilsson deltar
 • Rollen som BU: bemötande, svåra samtal, management, fall med många komponenter

Upplägg

Vi ses varannan vecka, tisdagkvällar ojämna veckor, via Zoom. Det bygger på att vi (Anna och Marja) tagit fram olika autentiska fallbeskrivningar från jobbet som beteendeutredare. Vi kommer att diskutera fallen i mindre grupper såväl som tillsammans.

Du kommer få jobba med frågeställningar som lär dig att tänka i nya banor och reflektera över komplexa situationer. Du kommer få ta del av hur vi tänkt, varför vi valt just de strategierna och teknikerna. Dessutom finns det chans att relatera det till fall du själva jobbar med, genom att du delger gruppen fallbeskrivningar och/eller videoklipp.

Tillsammans studerar vi videoklipp och fördjupar din kunskap i hundars språk, rastypiska beteenden och mycket annat som är relevant för att ta sig an svårare fall.

Alla möten spelas in och du får tillgång till både artiklar och övningar från oss.

Det kan vara lätt att bli hemmablind och svårt att se nästa steg: 

vi hjälps åt att ta klivet till nästa kunskapsnivå!

Hjärnorna bakom

Marja Seidemo

Hundinstruktör, beteendeutredare

Jag har haft hundkurser nästan varje vecka sedan 2006, parallellt med att jag gjort beteendeutredningar och haft privatkurser. Det är spännande och inspirerande att träffa nya ekipage och få förmånen att följa dem. Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och även temakurser, som inriktar sig på t ex högenergihundar eller rädda och försiktiga hundar. Jag brinner lite extra för hundmötesproblematik och att hjälpa både hund och människa till alternativa beteenden och nya strategier. Med mina egna hundar blir det förutom träning i mondioring och lydnad - mycket specialsök och kroppskontroll samt en hel del häng i skogen. Välkommen på kurs eller träning hos mig!

Anna Lindquist

Hundinstruktör, Beteendeutredare, Personspår- och Barmarksinstruktör

Jag är specialiserad på separationsångest och arbetar även med beteendeproblem inom stress-och aggressionsproblematik. Mitt engagemang för hundar och deras människors situation har aldrig minskat. 2010 började jag hjälpa hundägare med deras hundar och sex år senare utbildade jag mig för att få teorin bakom praktiken. Sedan dess har jag jobbat och vidareutbildat mig kontinuerligt. Jag är även utbildad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Kombinationen av stöttning och vägledning för människor samt analys av hundars beteende är det jag tycker är särskilt roligt. Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Ett annat är att fler ska inse att separationsångest inte är för evigt: det är god prognos om du tränar enligt ett långsiktigt träningsprogram.

Varför du ska välja oss

 • Kreativt tänkande

  Särskiljande för oss är att vi ofta har svåra fall med mångbottnad problematik. Det gör att vi har blivit bra på att tänka utanför lådan. Det här formatet ger oss möjlighet till en dialog vi tror är givande för alla inblandade!

 • Expertis

  Vi kan mycket. Vi är också specialiserade på det vi gör och vidareutbildar oss kontinuerligt. Drivkraften för oss är att sprida kunskapen vidare! Gruppen blir en möjlighet att indirekt hjälpa fler hundar med svår beteendeproblematik.

 • Få stöd och utvecklas i din yrkesroll

  Vi är några av Sveriges mest anlitade beteendeutredare. Det här är en unik chans att ta del av våra erfarenheter av svår beteendeproblematik. Du får nya verktyg för att bemöta både hundar och människor.

Pris: 3495 kronor inkl. moms

Anmälan sker via mail. Bifoga diplom från din utbildning: